• Kraków, ul. Piastowska

    W ramach tej inwestycji zajmiemy się wykonaniem ściany szczelinowej o grubości 600 mm, zabezpieczającej wykop oraz tworzącej zewnętrzne ściany konstrukcji obiektu. Głębokość ściany szczelinowej