W zależności od charakteru Państwa zadania inwestycyjnego oferujemy następujące technologie z zakresu zabezpieczenia wykopu, wzmocnienia podłoża gruntowego, posadowienia obiektów budowlanych jak również stabilizacji fundamentów i skarp.

Każda z wyżej wymienionych technologii jest przez nas wsparta projektem wykonawczym, a realizacja robót zostaje potwierdzona w dokumentacji powykonawczej przez uprawnione osoby. By zapoznać się ze szczegółową ofertą prac geotechnicznych prosimy o kontakt bezpośrednio z naszym biurem pod adresem biuro@geotechnika.net