• Kraków, ul. Stawowa

    W ramach budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stawowej w celu zabezpieczenia wykopu zastosowaliśmy w mieszanym systemie technologie palisady, ściany berlińskiej i grodzic Larsena.