Prace geotechniczne dla budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Łepkowskiego 11 dla TK-NOVA rozwijają się dynamicznym tempem!
Od momentu rozpoczęcia działań, czyli 25 marca b.r., nasze wysiłki skoncentrowane są głównie na zabezpieczeniu wykopu za pomocą przysłony przeciwfiltracyjnej. Do jej wykonania wykorzystujemy mieszankę vectis-mg, w pełni zbrojoną kształtownikami stalowymi IPE 300 i IPE 360.
Warto dodać, że w tym przypadku przysłona przeciwfiltracyjna pełni również funkcję zewnętrznego szalunku dla ścian żelbetowych konstrukcji obiektu.
Po ukończeniu wykopu wstępnego przystąpimy do montażu konstrukcji tymczasowego rozparcia, składającej się z 22 rurowych rozporów stalowych.
Nasze zaangażowanie w realizację postawionych celów sprawia, że nawet najbardziej wymagające zadania podejmujemy z pełną determinacją.
Bądźcie na bieżąco z postępami prac na ul. Łepkowskiego 11.