W centrum Wrocławia, w ścisłej zabudowie miejskiej, nasza firma prowadziła prace związane z zabezpieczeniem wykopu i ochroną sąsiednich budynków. Roboty realizowane były w technologii ściany szczelinowej, głębionej chwytakiem szerokości 600mm. W celu zapewnienia stateczności obudowy wykopu, w tym ścian szczelinowych, zastosowany był tymczasowy system rurowego rozparcia. Po wykonaniu towarzyszących elementów konstrukcji żelbetowej, nastąpi sukcesywny demontaż rozparcia.