Dla zabezpieczenia wykopu i istniejących budynków zabytkowych w ramach budowy Muzeum Ady Sari w Starym Sączu wykonaliśmy szczelną palisadę z żelbetowych pali CFA średnicy 400 mm.