W zakresie realizowanych przez nas robót jest wykonanie na długości ok. 100 metrów zabezpieczenia wykopu w technologii ściany berlińskiej, a następnie, z dna zabezpieczonego wykopu, wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego poprzez montaż ok. 350 sztuk pali CFA średnicy 400 i 500 mm.  W przypadku posadowienia budynku, stosuje się pale CFA z głowicą umożliwiającą formowanie części pali w warunkach nasypów niebudowlanych o zróżnicowanej strukturze. Pozostała część pali jest posadowiona w warstwie rodzimych gruntów nośnych.