W ramach rozbudowy Centrum Rehabilitacyjnego przy ul. Modrzewiowej w Krakowie w celu wzmocnienia gruntu wykonaliśmy kolumny betonowe CFA średnicy 400 mm.