W ramach budowy  budynku akademika przy ul. Łojasiewicza w Krakowie  jako zewnętrzną obudowę wykopu pod budynek  wykonaliśmy ścianę szczelinową grubości 400 mm.