Wykonujemy zabezpieczenie wykopu w technologii ściany berlińskiej i palisady dla inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jerozolimskiej w Krakowie.