W ramach inwestycji wykonamy przesłonę wodoszczelną grubości 400 mm, odcinającą napływ wody gruntowej do wykopu, z zastosowaniem materiału uszczelniającego na bazie mieszanki cementowo-bentonitowej.  Na niektórych odcinkach, dodatkowe zbrojenie przesłony umożliwia jej wykorzystanie jako element zabezpieczający stateczność ścian wykopów. Jednocześnie przesłona stanowi neutralne rozwiązanie dla gruntu, a jej technologia zapewnia bezwibracyjną realizację robót, co jest istotne w warunkach pracy w intensywnej zabudowie śródmiejskiej.