W ramach budowy budynku mieszkalnego wykonaliśmy przesłonę wodoszczelną zbrojoną, grubości 400 mm, zapobiegającą napływowi wody gruntowej oraz stabilizującą ściany wykopu.