Modernistyczna willa na zboczach Butorowego Wierchu powstała w 1937 roku. Na początku lat 50. obiekt został wywłaszczony na cele Oficerskiego Ośrodka Wypoczynkowego “DW Salamandra” w Kościelisku.

Obecnie trwają prace mające na celu przebudowę tego obiektu. Wykonujemy zabezpieczenie wykopów w technologii kotwionej palisady z pali CFA o średnicy 800 mm. Palisada zabezpiecza stateczność istniejącego budynku. Średnia głębokość wykopu to 10 m, dlatego palisada będzie kotwiona w trzech rzędach.