W ramach budowy zespołu budynków mieszkalnych wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu w technologii ściany berlińskiej z wibrowanymi słupami oraz wzmocnienie gruntu w postaci wykorzystania 800 sztuk pali CFA średnicy 400 mm.