na podwoziu gąsienicowym o udźwigu do 55t, używany jako żuraw serwisowy przy wykonywaniu ścian szczelinowych, montażu grodzic stalowych oraz innych prac budowlanych.

Przystosowany również do pracy z chwytakiem, jako głębiarka do ścian szczelinowych