najbardziej uniwersalna palownica na rynku, wyposażona w narzędzia wiertnicze umożliwia wykonywanie pali w technologii CFA, FDP, DSM, w rurze osłonowej.